คำย่อที่ใช้กันในภาษา internet

•ตุลาคม 31, 2009 • 2 ความเห็น
[LookMiM]_tonruck023727
ASAP = As soon as possible = เร็วสุดเท่าที่เร็วได้
ATM = At the moment = ในตอนนี้
BC = Because = เพราะว่า
BG = Big grin = (ยิ้มอยู่)
BOTOH = But on the other hand = แต่ในทางกลับกัน
BTDT = Been there, done that = ไปมาแล้วทำเรียบร้อยแล้ว
BTW = By the way = อย่างไรก็ตาม
COZ = Because = เพราะว่า
CU = See you = แล้วเจอกัน
CUL or CUL8R = See you later = แล้วเจอกัน
EZ = Easy = ง่าย
FAQ = Frequently asked questions = คำถามที่ถามบ่อย
FYI = For your information = แจ้งเพื่อรับทราบ
GJ = Good job = ทำได้ดีมาก!
GL = Good luck = โชคดีนะ
GRT = Great = เยี่ยม!
GW = Good work = ทำได้ดีมาก
HAND = Have a nice day = โชคดีนะ
IC = I see = เข้าใจล่ะ
IMO = In my opinion ฉันคิดว่า…
IMPOV = In my point of view = ฉันคิดว่า….
IOW = In other words = ถ้าจะพูดอีกอย่างก็..
IRL = In real life = ในชีวิตจริง
JIC = Just in case = เผื่อไว้
JTLYK = Just to let you know = แค่บอกให้รู้ไว้
KIS = Keep it simple = เอาง่ายๆ
KIT = Keep in touch = ติดต่อกันอีกนะ
LOL= Laughing out loud = หัวเราะ555+
NBD = No big deal = ไม่มีปัญหา เรื่องเล็กน้อย
NP = No problem = ไม่มีปัญหา
NVM = Never mind = ไม่เป็นไร
OMG = Oh my god = พระเจ้า จอร์จจจ
PCM = Please call me = โทรมาหาที
PLS = Please = ได้โปรด
PLZ = Please = ได้โปรด
Q = Question = คำถาม
SIT = Stay in touch = แล้วติดต่อกันใหม่
SOZ, SRY = Sorry = ขอโทษที
SYS = See you soon = แล้วพบกันใหม่
THX = Thanks = ขอบใจจ้า
TIA = Thanks in advance = ขอบคุณล่วงหน้า
TY = Thank you = ขอบคุณ
U = You = คุณ
WB = Welcome back = ขอต้อนรับกลับมา
WFM = Works for me = สำหรับฉันแล้วได้ผลนะ
XOXO = Hugs and kisses = รักนะจุ๊บๆ
Y = Why = ทำไมหละ
YW = You are welcome ด้วยความยินดี
โฆษณา

บริหารงานด้วยนิทาน: ชาวนากับลาแก่

•กันยายน 17, 2009 • ให้ความเห็น
ณ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงลาไว้ตัวหนึ่งซึ่งแก่มากแล้ว วันหนึ่งชาวนาได้พาเจ้าลาแก่ออกไปข้างนอก ด้วยความโง่เขลาของมันดันเดินซุ่มซ่ามไปตกบ่อแห่งหนึ่ง มันร้องครวญครางเป็นเวลาหลายเพลา ชาวนาเองก็พยายามใคร่ครวญหาวิธีที่จะช่วยมันขึ้นมา ในที่สุดชาวนาหวนคิดขึ้นมาได้ว่า เจ้าลาก็แก่เกินไปแล้ว อีกอย่างบ่อนี้ก็ต้องกลบ ไม่คุ้มที่จะช่วยเจ้าลา ชาวนาจึงไปขอแรงชาวบ้านเพื่อมาช่วยกลบบ่อ ทุกคนใช้พลั่วตักดินสาดลงไปในบ่อ
ครั้งแรกเมื่อดินไปถูกหลังลามันตกใจ และรู้ชะตากรรมของตนทันที มันร้องโหยหวนทันที สักพักหนึ่งทุกคนก็แปลกใจที่เจ้าลาเงียบไป หลังจากที่ชาวนาตักดินใส่ไปในบ่อได้สักสองสามพลั่วก็เหลือบมองลงไปในบ่อ ก็พบกับความประหลาดใจที่ว่า ทุกครั้งที่ทุกคนสาดดินไปถูกหลังลา ลามันจะสะบัดดินออกจากหลังแล้วก้าวขึ้นไปเหยียบบนดินเหล่านั้น ยิ่งทุกคนพยายามเร่งระดมสาดดินลงไปมากเท่าไรมันก็ก้าวขึ้นมาได้เร็วมากยิ่งขึ้น ในไม่ช้าทุกคนต่างประหลาดใจที่เจ้าลาสามารถหลุดพ้นจากปากบ่อดังกล่าวได้
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: “ชีวิตนี้อุปสรรคต่างๆที่ถาโถมเข้ามาหาเราก็เปรียบเสมือนดินที่สาดเข้ามาหาเรา จงอย่าท้อถอยและยอมแพ้จงแก้ไขมัน เพื่อที่เราจะได้เหยียบมันเพื่อที่จะก้าวสูงขึ้นเรื่อย ๆ เปรียบเสมือนลาแก่ที่หลุดพ้นจากบ่อได้ฉันใดฉันนั้น”
robatooyako01
  • ณ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงลาไว้ตัวหนึ่งซึ่งแก่มากแล้ว วันหนึ่งชาวนาได้พาเจ้าลาแก่ออกไปข้างนอก ด้วยความโง่เขลาของมันดันเดินซุ่มซ่ามไปตกบ่อแห่งหนึ่ง มันร้องครวญครางเป็นเวลาหลายเพลา ชาวนาเองก็พยายามใคร่ครวญหาวิธีที่จะช่วยมันขึ้นมา ในที่สุดชาวนาหวนคิดขึ้นมาได้ว่า เจ้าลาก็แก่เกินไปแล้ว อีกอย่างบ่อนี้ก็ต้องกลบ ไม่คุ้มที่จะช่วยเจ้าลา ชาวนาจึงไปขอแรงชาวบ้านเพื่อมาช่วยกลบบ่อ ทุกคนใช้พลั่วตักดินสาดลงไปในบ่อ
  • ครั้งแรกเมื่อดินไปถูกหลังลามันตกใจ และรู้ชะตากรรมของตนทันที มันร้องโหยหวนทันที สักพักหนึ่งทุกคนก็แปลกใจที่เจ้าลาเงียบไป หลังจากที่ชาวนาตักดินใส่ไปในบ่อได้สักสองสามพลั่วก็เหลือบมองลงไปในบ่อ ก็พบกับความประหลาดใจที่ว่า ทุกครั้งที่ทุกคนสาดดินไปถูกหลังลา ลามันจะสะบัดดินออกจากหลังแล้วก้าวขึ้นไปเหยียบบนดินเหล่านั้น ยิ่งทุกคนพยายามเร่งระดมสาดดินลงไปมากเท่าไรมันก็ก้าวขึ้นมาได้เร็วมากยิ่งขึ้น ในไม่ช้าทุกคนต่างประหลาดใจที่เจ้าลาสามารถหลุดพ้นจากปากบ่อดังกล่าวได้
  • นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า: “ชีวิตนี้อุปสรรคต่างๆที่ถาโถมเข้ามาหาเราก็เปรียบเสมือนดินที่สาดเข้ามาหาเรา จงอย่าท้อถอยและยอมแพ้จงแก้ไขมัน เพื่อที่เราจะได้เหยียบมันเพื่อที่จะก้าวสูงขึ้นเรื่อย ๆ เปรียบเสมือนลาแก่ที่หลุดพ้นจากบ่อได้ฉันใดฉันนั้น”

เรียนภาษาอังกฤษกับสุภาษิตดี ๆ

•กันยายน 16, 2009 • ให้ความเห็น
1. A bad officer is more danggerous than hundred bandits. เจ้าหน้าที่ชั่วคนเดียว เป็นอันตรายมากกว่าโจร 100 คน
2. A bad workman always blames his tools. คนงานเลวมักตำหนิเครื่องมือของตน
3. A bird in the hand is worth two in the bush. นกตัวเดียวในมือมีค่าเท่ากับนกสองตัวในพุ่มไม้
4. A drowning man will clutch at a straw. คนกำลังจมน้ำจะคว้าแม้เส้นฟาง
5. A fool and his money are soon parted. คนโง่กับเงินไม่ช้าก็พลัดพราก
6. A fool believes everything. คนโง่เชื่อทุกอย่าง
7. A friend in need is a friend indeed. เพื่อนยามจำเป็นคือเพื่อนแท้
8. A good face is a letter of recommendation. หน้าตาดีเป็นหนังสือแนะนำตัว
9. A good friend is my nearest relation. เพื่อนดีเป็นญาติชิดสนิทสุด
10. A liar is worse than a thief. คนโกหกเลวกว่าหัวขโมย
11. A miss is as good as a mile. ขาดไปนิดเท่ากับขาดไปไมล์
12. A penny saved is a penny earned. ประหยัดสตางค์ก็เท่ากับหาสตางค์ได้
13. A still tongue makes a wise head. ลิ้นที่นิ่งเงียบทำให้หัวฉลาด
14. A trouble shared is a trouble halved. ปัญหาที่แบ่งปัน เป็นปัญหาที่เหลือครึ่งเดียว
15. A truly great man never puts away the simplicity of a child. คนที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงไม่เคยละทิ้งความเรียบง่ายของเด็กเลย
16. Absence makes the heart grow fonder. ไม่พบกันทำให้หัวใจเกิดรักมากขึ้น
17. Actions speak louder than words. การกระทำดังกว่าคำพูด
18. Adam’s ale is the best brew. น้ำเปล่าเป็นน้ำที่ดีที่สุด
19. An honest man’s word is as good as his bond. คำพูดของคนซื่อสัตย์ก็ดีเท่ากับคำสัญญาของเขา
20. An hour in the morning is worth two in the evening. หนึ่งชั่วโมงตอนเช้าเท่ากับสองชั่วโมงตอนค่ำ
21. Ask a silly question and you’ll get a silly answer. ถามคำถามโง่ ๆ ก็จะได้รับคำตอบโง่ ๆ
22. Attack is the best form of defence. โจมตีเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดของการป้องกัน
23. Better be a fool than a knave. เป็นคนโง่ดีกว่าเป็นคนโกง
24. Better be envied than pitied. ให้เขาอิจฉาดีกว่าให้เขาสงสาร
25. Better be safe than sorry. ปลอดภัยดีกว่าเสียใจ
26. Better is half a loaf than no bread. ขมนปังครึ่งก้อนดีกว่าไม่มีเลย
27. Better late than never. มาสายดีกว่าไม่มา
28. Birds of a faether will flock together. นกที่มีขนอย่างเดียวกัน ย่อมจะอยู่รวมกัน
29. Blood is thicker than water. เลือดข้นกว่าน้ำ
30. Charity begins at home. ใจบุญสุนทานเริ่มต้นที่บ้าน
31. Civility costs nothing. ความสุภาพไม่เสียค่าอะไรเลย
32. Disappointment is the nurse of wisdom. ความผิดหวังเป็นสิ่งค้ำชูสติปัญญา
33. Do as you would be done by. ทำอย่างที่อยากได้รับการกระทำตอบ
34. Doing is better than saying. การกระทำดีกว่าคำพูด
35. Don’t meet troubles half-way. อย่าเผชิญปัญหาแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ
36. Easier said than done. พูดง่ายกว่าทำ
37. Easy come,easy go. มาง่ายไปง่าย
38. Eat to live and not live to eat. กินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน
39. Even a worm will turn. แม้หนอนมันยังสู้
40. Every little helps. เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ช่วยได้
41. Every man is his own worst enemy. ทุกคนเป็นศัตรูที่เลวที่สุดของตนเอง
42. Every man to his trade. ทุกคนมีความถนัดของตนเอง
43. Experience is the mother of wisdom. ประสบการณ์เป็นมารดาของความเฉลียวฉลาด
44. First impressions are the most lasting. ประทับใจครั้งแรกตรึงตรายาวนานที่สุด
45. Forbidden fruit is sweet. ผลไม้ต้องห้ามช่างหอมหวาน
46. Forewarned is forearmed. เตือนล่วงหน้าเท่ากับติดอาวุธไว้ล่วงหน้า
47. From the sublime to the ridiculous is only a step. จากสูงส่งสู่ต่ำต้อยเพียงก้าวเดียว
48. God helps them that help themself. พระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตนเอง
49. Great oaks from little acorns grow. ต้นโอ๊คใหญ่เติบโตจากต้นเล็ก
50. Grey hair is a of age, not of wisdom. ผมหงอกเป็นสัญญาลักษณ์ของอายุ ไม่ใช่ปัญญา
51. Half a loaf is better than no bread. ขนมปังแข็งเพียงครึ่งก้อนก็ดีกว่าไม่มีเลย
52. He that knows little, often repeats it. คนรู้น้อยมักพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ
53. He that knows nothing, doubts nothing. คนที่ไม่รู้อะไรเลย ไม่สงสัยอะไรเลย
54. Heaven ne’er helps the men who will not act. สวรรค์ไม่เคยช่วยบุคคลผู้ซึ่งไม่ทำงาน
55. Home is where the heart is. บ้านคือที่ซึ่งดวงใจอาศัยอยู่
56. Hunger is the best sauce. ความหิวเป็นน้ำจิ้มที่ดีที่สุด
57. If a job’s worth doing, it’s worth doing well. ถ้างานควรค่าแก่การทำ ก็ควรทำให้ดี
58. If at first you don’t succeed, try, try, try again. หากครั้งแรกไม่สำเร็จ พยายาม พยายาม พยายามอีกครั้ง
59. If you can’t be good, be careful. ถ้าดีไม่ได้ ก็ขอให้ระมัดระวัง
60. If you want a thing well done, do it yourself. ถ้าอยากให้งานดี ต้องทำด้วยตนเอง
61. It is a wise father that know his own child. พ่อที่ฉลาดเท่านั้นจึงจะรู้จักบุตรของตนดี
62. It is easy to be wise after the event. มันง่ายที่จะฉลาดหลังเหตุการณ์
63. It is no use crying over spilt milk. ไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้ถึงนมที่หกไปแล้ว
64. It takes two to make a quarrel. ทะเลาะกันต้องมี 2 ฝ่าย
65. It’s too late to shut the stable door after the horse has bolted. สายเกินไปที่จะปิดประตูคอก หลังจากม้าถูกลักไปแล้ว
66. Jack of all trades, master of none. ทำงานหลายอย่าง แต่ไม่เก่งสักอย่าง
67. Keep something for a rainy day. จงเก็บอะไรไว้เผื่อวันฝนตกบ้าง
68. Know thyself. จงรู้จักตัวเอง
69. Knowledge is power. ความรู้คืออำนาจ
70. Live and learn. จงมีชีวิตและศึกษาเล่าเรียน
71. Love makes the world go round. ความรักทำให้โลกหมุนไป
72. Manners maketh man. กิริยามารยาท ทำให้คนเป็นคน
73. Many hands make light work. หลายมือทำให้งานเบา
74. Moderation in all things. เดินสายกลางกับทุกสิ่งทุกอย่าง
75. More haste, less speed. ยิ่งเร่งยิ่งช้า
76. Music is the food of love. ดนตรีเป็นอาหารแห่งความรัก
77. Never give advice unless asked. อย่าให้คำแนะนำจนกว่าจะถูกขอร้อง
78. Never put of till tomorrow what you can do today. อะไรที่ทำวันนี้ได้ก็อย่าเอาไว้ทำพรุ่งนี้
79. Never too late to learn. ไม่สายเกินไปที่จะเรียนรู้
80. Nevre give advice in a crowd. อย่าให้คำแนะนำท่ามกลางฝูงชน
81. No love like the first love. ไม่มีรักใดเหมือนรักแรก
82. No one can disgrace us but ourselves. ไม่มีใครทำให้เราเสียเกียรติได้ นอกจากตัวเอง
83. No time like the present. ไม่มีเวลาใดเหมือนปัจจุบัน
84. Opportunity seldom knocks twice. โอกาสมักไม่มาสองครั้ง
85. Patience is a virtue. ความอดทนเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง
86. Punctuality is the politeness of princes. ตรงต่อเวลาเป็นความสุภาพของเจ้าชาย
87. Rome was not built in a day. กรุงโรมมิได้สร้างเสร็จในวันเดียว
88. Self-conquest is the greats of victory. การชนะใจตนเอง คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
89. So much to do ,so little done. งานยิ่งทำมากเท่าใด ก็ยิ่งเสร็จน้อยเท่านั้น
90. Spare the rod and spoil the child. ทิ้งไม้เรียวจะทำให้เด็กเสีย
91. The darkest hour is just before the down. โมงยามที่มืดมิดที่สุดคือช่วงก่อนรุ่งอรุณ
92. The eyes are the window of the soul. ดวงตาเป็นหน้าต่างของจิตใจ
93. The first step is the hardest. ก้าวแรกยากที่สุด
94. The less men think, the more they talk. คนที่คิดน้อยมักพูดมาก
95. There is more than one way to skin a cat. มีมากกว่าหนึ่งวิธีที่จะถลกหนังแมว
96. There will be sleeping enough in the grave. มีการนอนที่เพียงพอในหลุมศพ
97. There’s a black sheep in every flock. มีแกะดำอยู่ในทุกฝูงแกะ
98. There’s many a good tune played on an old fiddle. มีเพลงดี ๆ มากมายที่เล่นบนสายพิณเก่า
99. There’s no place like home. ไม่มีที่ใดเหมือนบ้าน
100. There’s nowt so queer as folk. ไม่มีอะไรแปลกประหลาดเท่าผู้คน
101. Time and tide wait for no man. เวลาและกระแสน้ำไม่คอยใคร
102. To deceive oneself is very easy. โกหกตัวเองนั้นง่ายมาก
103. Tomorrow never comes. พรุ่งนี้ไม่เคยมาถึงเลย
104. Travel broadens the mind. การเดินทางเปิดใจให้กว้างขึ้น
105. True love never grows old. รักแท้ไม่เคยแก่ชรา
106. Truth fears no trial. สัจจะไม่กลัวการพิสูจน์
107. Well begun is half done. เริ่มต้นดีเหมือนงานนั้นเสร็จไปครึ่งหนึ่ง
108. When tha cat’s away the mice will play. เมื่อแมวไม่อยู่หนูก็ยังคะนอง
109. While I breathe , I hope. ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ ฉันก็ยังมีหวัง

3481770016_5b8bb911b5

1. A bad officer is more danggerous than hundred bandits. เจ้าหน้าที่ชั่วคนเดียว เป็นอันตรายมากกว่าโจร 100 คน

2. A bad workman always blames his tools. คนงานเลวมักตำหนิเครื่องมือของตน

3. A bird in the hand is worth two in the bush. นกตัวเดียวในมือมีค่าเท่ากับนกสองตัวในพุ่มไม้

4. A drowning man will clutch at a straw. คนกำลังจมน้ำจะคว้าแม้เส้นฟาง

5. A fool and his money are soon parted. คนโง่กับเงินไม่ช้าก็พลัดพราก

6. A fool believes everything. คนโง่เชื่อทุกอย่าง

7. A friend in need is a friend indeed. เพื่อนยามจำเป็นคือเพื่อนแท้

8. A good face is a letter of recommendation. หน้าตาดีเป็นหนังสือแนะนำตัว

9. A good friend is my nearest relation. เพื่อนดีเป็นญาติชิดสนิทสุด

10. A liar is worse than a thief. คนโกหกเลวกว่าหัวขโมย

11. A miss is as good as a mile. ขาดไปนิดเท่ากับขาดไปไมล์

12. A penny saved is a penny earned. ประหยัดสตางค์ก็เท่ากับหาสตางค์ได้

13. A still tongue makes a wise head. ลิ้นที่นิ่งเงียบทำให้หัวฉลาด

14. A trouble shared is a trouble halved. ปัญหาที่แบ่งปัน เป็นปัญหาที่เหลือครึ่งเดียว

15. A truly great man never puts away the simplicity of a child. คนที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงไม่เคยละทิ้งความเรียบง่ายของเด็กเลย

16. Absence makes the heart grow fonder. ไม่พบกันทำให้หัวใจเกิดรักมากขึ้น

17. Actions speak louder than words. การกระทำดังกว่าคำพูด

18. Adam’s ale is the best brew. น้ำเปล่าเป็นน้ำที่ดีที่สุด

19. An honest man’s word is as good as his bond. คำพูดของคนซื่อสัตย์ก็ดีเท่ากับคำสัญญาของเขา

20. An hour in the morning is worth two in the evening. หนึ่งชั่วโมงตอนเช้าเท่ากับสองชั่วโมงตอนค่ำ

21. Ask a silly question and you’ll get a silly answer. ถามคำถามโง่ ๆ ก็จะได้รับคำตอบโง่ ๆ

22. Attack is the best form of defence. โจมตีเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดของการป้องกัน

23. Better be a fool than a knave. เป็นคนโง่ดีกว่าเป็นคนโกง

24. Better be envied than pitied. ให้เขาอิจฉาดีกว่าให้เขาสงสาร

25. Better be safe than sorry. ปลอดภัยดีกว่าเสียใจ

26. Better is half a loaf than no bread. ขมนปังครึ่งก้อนดีกว่าไม่มีเลย

27. Better late than never. มาสายดีกว่าไม่มา

28. Birds of a faether will flock together. นกที่มีขนอย่างเดียวกัน ย่อมจะอยู่รวมกัน

29. Blood is thicker than water. เลือดข้นกว่าน้ำ

30. Charity begins at home. ใจบุญสุนทานเริ่มต้นที่บ้าน

31. Civility costs nothing. ความสุภาพไม่เสียค่าอะไรเลย

32. Disappointment is the nurse of wisdom. ความผิดหวังเป็นสิ่งค้ำชูสติปัญญา

33. Do as you would be done by. ทำอย่างที่อยากได้รับการกระทำตอบ

34. Doing is better than saying. การกระทำดีกว่าคำพูด

35. Don’t meet troubles half-way. อย่าเผชิญปัญหาแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ

36. Easier said than done. พูดง่ายกว่าทำ

37. Easy come,easy go. มาง่ายไปง่าย

38. Eat to live and not live to eat. กินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน

39. Even a worm will turn. แม้หนอนมันยังสู้

40. Every little helps. เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ช่วยได้

41. Every man is his own worst enemy. ทุกคนเป็นศัตรูที่เลวที่สุดของตนเอง

42. Every man to his trade. ทุกคนมีความถนัดของตนเอง

43. Experience is the mother of wisdom. ประสบการณ์เป็นมารดาของความเฉลียวฉลาด

44. First impressions are the most lasting. ประทับใจครั้งแรกตรึงตรายาวนานที่สุด

45. Forbidden fruit is sweet. ผลไม้ต้องห้ามช่างหอมหวาน

46. Forewarned is forearmed. เตือนล่วงหน้าเท่ากับติดอาวุธไว้ล่วงหน้า

47. From the sublime to the ridiculous is only a step. จากสูงส่งสู่ต่ำต้อยเพียงก้าวเดียว

48. God helps them that help themself. พระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตนเอง

49. Great oaks from little acorns grow. ต้นโอ๊คใหญ่เติบโตจากต้นเล็ก

50. Grey hair is a of age, not of wisdom. ผมหงอกเป็นสัญญาลักษณ์ของอายุ ไม่ใช่ปัญญา

51. Half a loaf is better than no bread. ขนมปังแข็งเพียงครึ่งก้อนก็ดีกว่าไม่มีเลย

52. He that knows little, often repeats it. คนรู้น้อยมักพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ

53. He that knows nothing, doubts nothing. คนที่ไม่รู้อะไรเลย ไม่สงสัยอะไรเลย

54. Heaven ne’er helps the men who will not act. สวรรค์ไม่เคยช่วยบุคคลผู้ซึ่งไม่ทำงาน

55. Home is where the heart is. บ้านคือที่ซึ่งดวงใจอาศัยอยู่

56. Hunger is the best sauce. ความหิวเป็นน้ำจิ้มที่ดีที่สุด

57. If a job’s worth doing, it’s worth doing well. ถ้างานควรค่าแก่การทำ ก็ควรทำให้ดี

58. If at first you don’t succeed, try, try, try again. หากครั้งแรกไม่สำเร็จ พยายาม พยายาม พยายามอีกครั้ง

59. If you can’t be good, be careful. ถ้าดีไม่ได้ ก็ขอให้ระมัดระวัง

60. If you want a thing well done, do it yourself. ถ้าอยากให้งานดี ต้องทำด้วยตนเอง

61. It is a wise father that know his own child. พ่อที่ฉลาดเท่านั้นจึงจะรู้จักบุตรของตนดี

62. It is easy to be wise after the event. มันง่ายที่จะฉลาดหลังเหตุการณ์

63. It is no use crying over spilt milk. ไม่มีประโยชน์ที่จะร้องไห้ถึงนมที่หกไปแล้ว

64. It takes two to make a quarrel. ทะเลาะกันต้องมี 2 ฝ่าย

65. It’s too late to shut the stable door after the horse has bolted. สายเกินไปที่จะปิดประตูคอก หลังจากม้าถูกลักไปแล้ว

66. Jack of all trades, master of none. ทำงานหลายอย่าง แต่ไม่เก่งสักอย่าง

67. Keep something for a rainy day. จงเก็บอะไรไว้เผื่อวันฝนตกบ้าง

68. Know thyself. จงรู้จักตัวเอง

69. Knowledge is power. ความรู้คืออำนาจ

70. Live and learn. จงมีชีวิตและศึกษาเล่าเรียน

71. Love makes the world go round. ความรักทำให้โลกหมุนไป

72. Manners maketh man. กิริยามารยาท ทำให้คนเป็นคน

73. Many hands make light work. หลายมือทำให้งานเบา

74. Moderation in all things. เดินสายกลางกับทุกสิ่งทุกอย่าง

75. More haste, less speed. ยิ่งเร่งยิ่งช้า

76. Music is the food of love. ดนตรีเป็นอาหารแห่งความรัก

77. Never give advice unless asked. อย่าให้คำแนะนำจนกว่าจะถูกขอร้อง

78. Never put of till tomorrow what you can do today. อะไรที่ทำวันนี้ได้ก็อย่าเอาไว้ทำพรุ่งนี้

79. Never too late to learn. ไม่สายเกินไปที่จะเรียนรู้

80. Nevre give advice in a crowd. อย่าให้คำแนะนำท่ามกลางฝูงชน

81. No love like the first love. ไม่มีรักใดเหมือนรักแรก

82. No one can disgrace us but ourselves. ไม่มีใครทำให้เราเสียเกียรติได้ นอกจากตัวเอง

83. No time like the present. ไม่มีเวลาใดเหมือนปัจจุบัน

84. Opportunity seldom knocks twice. โอกาสมักไม่มาสองครั้ง

85. Patience is a virtue. ความอดทนเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง

86. Punctuality is the politeness of princes. ตรงต่อเวลาเป็นความสุภาพของเจ้าชาย

87. Rome was not built in a day. กรุงโรมมิได้สร้างเสร็จในวันเดียว

88. Self-conquest is the greats of victory. การชนะใจตนเอง คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

89. So much to do ,so little done. งานยิ่งทำมากเท่าใด ก็ยิ่งเสร็จน้อยเท่านั้น

90. Spare the rod and spoil the child. ทิ้งไม้เรียวจะทำให้เด็กเสีย

91. The darkest hour is just before the down. โมงยามที่มืดมิดที่สุดคือช่วงก่อนรุ่งอรุณ

92. The eyes are the window of the soul. ดวงตาเป็นหน้าต่างของจิตใจ

93. The first step is the hardest. ก้าวแรกยากที่สุด

94. The less men think, the more they talk. คนที่คิดน้อยมักพูดมาก

95. There is more than one way to skin a cat. มีมากกว่าหนึ่งวิธีที่จะถลกหนังแมว

96. There will be sleeping enough in the grave. มีการนอนที่เพียงพอในหลุมศพ

97. There’s a black sheep in every flock. มีแกะดำอยู่ในทุกฝูงแกะ

98. There’s many a good tune played on an old fiddle. มีเพลงดี ๆ มากมายที่เล่นบนสายพิณเก่า

99. There’s no place like home. ไม่มีที่ใดเหมือนบ้าน

100. There’s nowt so queer as folk. ไม่มีอะไรแปลกประหลาดเท่าผู้คน

101. Time and tide wait for no man. เวลาและกระแสน้ำไม่คอยใคร

102. To deceive oneself is very easy. โกหกตัวเองนั้นง่ายมาก

103. Tomorrow never comes. พรุ่งนี้ไม่เคยมาถึงเลย

104. Travel broadens the mind. การเดินทางเปิดใจให้กว้างขึ้น

105. True love never grows old. รักแท้ไม่เคยแก่ชรา

106. Truth fears no trial. สัจจะไม่กลัวการพิสูจน์

107. Well begun is half done. เริ่มต้นดีเหมือนงานนั้นเสร็จไปครึ่งหนึ่ง

108. When tha cat’s away the mice will play. เมื่อแมวไม่อยู่หนูก็ยังคะนอง

109. While I breathe , I hope. ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ ฉันก็ยังมีหวัง

Gentle Love

•กันยายน 12, 2009 • ให้ความเห็น
จงมองความรักด้วยความอ่อนโยน…
มีผู้หญิงคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุ
ทำให้ต้องตาบอดทั้งสองข้าง
และเธอก็ทุกข์ทรมานกับการสูญเสียการมองเห็น
แต่สามีเธอก็พยายาม ปลอบใจ และให้กำลังใจเธอตลอด
พยายามสอนให้เธอใช้ประสาทสัมผัสให้มากขึ้น
ที่ทำงานของเธอกับสามีอยู่คนละทาง
แต่เขาก็ขับรถไปส่ง และไปรับอยู่เสมอ
จนวันหนึ่งสามีเธอรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมาก
เขาจึงพูดกับเธอว่าให้เธอลองพยายามขึ้นรถเมล์ไปทำงานเอง
โดยที่เขาไม่ต้องไปรับไปส่งได้ใหม
นาทีนั้น ?.. เธอรู้สึกเหมือนโดดเดี่ยว และน้อยใจสามีเธอ
แต่เธอก็พยายามทำตามที่เขาขอ
เธอพยายามขึ้นรถเมล์เอง
พยายามไปทำงานด้วยตัวเอง
จนในที่สุดเธอก็สามารถทำได้
วันหนึ่งก่อนที่เธอจะลงรถไปทำงานตามปกติ
คนขับรถเมล์ก็เข้ามาจับแขนเธอและพูดกับเธอว่า
ผมช่างอิจฉาคุณผู้หญิงจริงๆครับ
เธอก็เลยถามว่า อิจฉาเธอเรื่องอะไร
คนขับรถเมล์ก็เลยบอกว่า .. สามเดือนที่ผ่านมา
ผมจะเห็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งเขาจะขึ้นรถเมล์ตอนเช้ามานั่งตรงเบาะหลังคุณ
เฝ้ามองดูคุณด้วยความห่วงใย และตามคุณลงรถไป
และเฝ้าดูคุณเดินเข้าไปที่ทำงานอย่างห่วงใย
ทุกๆเย็นเขาก็จะมาเฝ้ารอดูคุณขึ้นรถและคอยดูคุณจนคุณลงรถ
พอเธอได้ยินดังนั้น เธอก็นำตาไหลด้วยความตื้นตัน..และสำนึกผิด
เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่เคยทิ้งเธอไปไหน
เขายังอยู่ดูแลเธออย่างใกล้ชิด
เขาเหนื่อยยิ่งกว่าตอนที่เขาต้องคอยมารับมาส่งเธอซะอีก
เธอหวนนึกถึงคำพูด เขา ที่บ่นลอยๆ ออกมา บ่อยๆ ว่า
ชีวิตคนไม่แน่นอน อาจตายวันนี้ พรุ่งนี้ ได้ทุกเมื่อเลยนะ..
ดูอย่างคุณสิ…เมื่อวานยัง มองเห็น วันนี้ คุณมองไม่เห็นแล้ว….
เธอ คิดน้อยใจเขา มาตลอด 3 เดือน
ที่คิดว่า เขา เบื่อ รำคาญ การเป็น คนตาบอดของเธอ…
ณ วันนี้เธอรู้แล้วว่า…เขากลัวว่า วันนี้ พรุ่งนี้ เขาจะตายไป…
แล้ว เธอ จะไม่สามารถ ไปไหนมาไหน หรือมีชีวิตอยู่ เองได้ ถ้าขาดเขา
หวังว่าทุกคนที่อ่านเรื่องนี้แล้ว
ช่วยกลับไปมองความรักของเราอีกทีว่า
ทุกวันนี้เรารักเขาหรือเธอแบบไหน
จงมองความรักด้วยความอ่อนโยน
ด้วยความประทับที่ได้รับมา
จาก FWD: DuaN_FORTH
<kanjanee(at)forth.co.th>
จึงนำมาฝากไว้ ณ ที่นี่
จงมองความรักด้วยความอ่อนโยน…

Lovely
มีผู้หญิงคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุ ทำให้ต้องตาบอดทั้งสองข้าง
และเธอก็ทุกข์ทรมานกับการสูญเสียการมองเห็น
แต่สามีเธอก็พยายาม ปลอบใจ และให้กำลังใจเธอตลอด
พยายามสอนให้เธอใช้ประสาทสัมผัสให้มากขึ้น
ที่ทำงานของเธอกับสามีอยู่คนละทาง แต่เขาก็ขับรถไปส่ง และไปรับอยู่เสมอ
จนวันหนึ่งสามีเธอรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมาก
เขาจึงพูดกับเธอว่าให้เธอลองพยายามขึ้นรถเมล์ไปทำงานเอง
โดยที่เขาไม่ต้องไปรับไปส่งได้ใหม
นาทีนั้น ?.. เธอรู้สึกเหมือนโดดเดี่ยว และน้อยใจสามีเธอ
แต่เธอก็พยายามทำตามที่เขาขอ เธอพยายามขึ้นรถเมล์เอง
พยายามไปทำงานด้วยตัวเอง จนในที่สุดเธอก็สามารถทำได้
วันหนึ่งก่อนที่เธอจะลงรถไปทำงานตามปกติ
คนขับรถเมล์ก็เข้ามาจับแขนเธอและพูดกับเธอว่า
ผมช่างอิจฉาคุณผู้หญิงจริงๆครับ เธอก็เลยถามว่า อิจฉาเธอเรื่องอะไร
คนขับรถเมล์ก็เลยบอกว่า .. สามเดือนที่ผ่านมา
ผมจะเห็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งเขาจะขึ้นรถเมล์ตอนเช้ามานั่งตรงเบาะหลังคุณ
เฝ้ามองดูคุณด้วยความห่วงใย และตามคุณลงรถไป
และเฝ้าดูคุณเดินเข้าไปที่ทำงานอย่างห่วงใย
ทุกๆเย็นเขาก็จะมาเฝ้ารอดูคุณขึ้นรถและคอยดูคุณจนคุณลงรถ
พอเธอได้ยินดังนั้น เธอก็นำตาไหลด้วยความตื้นตัน..
และสำนึกผิดเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่เคยทิ้งเธอไปไหน
เขายังอยู่ดูแลเธออย่างใกล้ชิด เขาเหนื่อยยิ่งกว่าตอนที่เขาต้องคอยมารับมาส่งเธอซะอีก
เธอหวนนึกถึงคำพูด เขา ที่บ่นลอยๆ ออกมา บ่อยๆ ว่า
ชีวิตคนไม่แน่นอน อาจตายวันนี้ พรุ่งนี้ ได้ทุกเมื่อเลยนะ…
ดูอย่างคุณสิ…เมื่อวานยัง มองเห็น วันนี้ คุณมองไม่เห็นแล้ว…
เธอ คิดน้อยใจเขา มาตลอด 3 เดือน
ที่คิดว่า เขา เบื่อ รำคาญ การเป็น คนตาบอดของเธอ…
ณ วันนี้เธอรู้แล้วว่า…เขากลัวว่า วันนี้ พรุ่งนี้ เขาจะตายไป…
แล้ว เธอ จะไม่สามารถ ไปไหนมาไหน หรือมีชีวิตอยู่ เองได้ ถ้าขาดเขา
หวังว่าทุกคนที่อ่านเรื่องนี้แล้ว
ช่วยกลับไปมองความรักของเราอีกทีว่า
ทุกวันนี้เรารักเขาหรือเธอแบบไหน
จงมองความรักด้วยความอ่อนโยน
ด้วยความประทับที่ได้รับมา
จาก FWD: DuaN_FORTH
<kanjanee(at)forth.co.th>
จึงนำมาฝากไว้ ณ ที่นี่

something, someone

•กันยายน 12, 2009 • ให้ความเห็น
Miss
“ผมไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทุกๆคนได้ แต่ผมสามารถทำบางสิ่ง บางอย่าง เพื่อใครบางคนได้  และอะไรที่ผมทำได้  ผมก็จะทำ”
I can’t do everything for everybody, but I can do something for somebody. And what I can do, I must do.
By: Dr.Bob  Pierce,  World Vision
From: Thai Asian Friendship Society (TAFS)

Miss

“ผมไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทุก ๆ คนได้
แต่ผมสามารถทำบางสิ่ง บางอย่าง เพื่อใครบางคนได้
และอะไรที่ผมทำได้  ผมก็จะทำ”

I can’t do everything for everybody,
but I can do something for somebody.
And what I can do, I must do.

By: Dr.Bob  Pierce,  World Vision
From: Thai Asian Friendship Society (TAFS)
Picture From: http://www.ehow.com

Fly to Dream

•กันยายน 7, 2009 • ให้ความเห็น
ไม่ต้องบินให้สูงเด่นอย่างใครเขา
จงบินเอาเท่าที่เราพอบินไหว
ท่าที่บินไม่จำเป็นเช่นใครใคร
เพียงบินไปให้ถึงฝัน…นั้นพอเพียง

Fly

ไม่ต้องบินให้สูงเด่นอย่างใครเขา

จงบินเอาเท่าที่เราพอบินไหว

ท่าที่บินไม่จำเป็นเช่นใครใคร

เพียงบินไปให้ถึงฝัน…นั้นพอเพียง

“ADHD Medication” จากยาดี ๆ กลายมาเป็นยาเสพติด

•กันยายน 6, 2009 • ให้ความเห็น
Daniel Cressey รายงานที่ blog ของเขา http://blogs.nature.com/news/thegreatbeyond/2009/08/problems_with_cognitive_enhan
c.html เมื่อ August 25, 2009 เรื่อง Problems with ‘cognitive enhancing’ drugs on the rise ว่าการใช้ยาเพื่อรักษาผู้ป่วยเด็กในกลุ่มที่มีอาการสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity
Disorder : ADHD Medication) กลายเป็นปัญหาในระยะยาว เมื่อ Jennifer Setlik แห่ง Division
of Emergency Medicine ร่วมกับ G. Randall Bond แห่งDivision of Emergency Medicine และ
Drug and Poison Information Center และ Mona Ho แห่ง Division of General and
Community Pediatrics, Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, University of
Cincinnati, Cincinnati, Ohio. ได้รายงานไว้ในวารสาร The American Academy of Pediatrics
ฉบับตีพิมพ์ online August 24, 2009 เรื่อง Adolescent Prescription ADHD Medication Abuse
Is Rising Along With Prescriptions for These Medications http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/peds.2008-0931v1 ว่าพบความผิดปกติในการใช้ยาที่แพทย์ใช้เพื่อการรักษา ADHD ซึ่งจะประกอบด้วย methylphenidate, dextroamphetamine และ pemoline ซึ่งมีข้อเสียคือจำเป็นต้องใช้เป็นเวลานานติดต่อกัน และทำให้เกิดการพึ่งยา (Drug Dependence) และติดยา (Drug Addiction) ได้ในที่สุด โดยเขาได้ จัดการกับฐานข้อมูลของ the American Association of Poison Control Center’s National Poison ของเด็ก 13-19 ปี ตั้งแต่ช่วงปี 1998–2005 เพื่อติดตามดูแนวโน้มการใช้ยา พบว่า
“Calls related to teenaged victims of prescription ADHD medication abuse rose 76%, which is faster than calls for victims of substance abuse generally and teen substance abuse. The annual rate of total and teen exposures was unchanged. Over the 8 years, estimated prescriptions for teenagers and preteenagers increased 133% for amphetamine products, 52% for methylphenidate products, and 80% for both together. Reports of exposure to methylphenidate fell from 78% to 30%, whereas methylphenidate as a percentage of ADHD prescriptions decreased from 66% to 56%. Substance-related abuse calls per million adolescent prescriptions rose 140%.”

learn

Daniel Cressey รายงานที่ blog ของเขา เมื่อ August 25, 2009 เรื่อง Problems with ‘cognitive enhancing’ drugs on the rise ว่าการใช้ยาเพื่อรักษาผู้ป่วยเด็กในกลุ่มที่มีอาการสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder : ADHD Medication) กลายเป็นปัญหาในระยะยาว เมื่อ Jennifer Setlik แห่ง Division of Emergency Medicine ร่วมกับ G. Randall Bond แห่งDivision of Emergency Medicine และ Drug and Poison Information Center และ Mona Ho แห่ง Division of General and Community Pediatrics, Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, University of Cincinnati, Cincinnati, Ohio. ได้รายงานไว้ในวารสาร The American Academy of Pediatrics ฉบับตีพิมพ์ online August 24, 2009 เรื่อง Adolescent Prescription ADHD Medication Abuse Is Rising Along With Prescriptions for These Medications ว่าพบความผิดปกติในการใช้ยาที่แพทย์ใช้เพื่อการรักษา ADHD ซึ่งจะประกอบด้วย methylphenidate, dextroamphetamine และ pemoline ซึ่งมีข้อเสียคือจำเป็นต้องใช้เป็นเวลานานติดต่อกัน และทำให้เกิดการพึ่งยา (Drug Dependence) และติดยา (Drug Addiction) ได้ในที่สุด โดยเขาได้ จัดการกับฐานข้อมูลของ the American Association of Poison Control Center’s National Poison ของเด็ก 13-19 ปี ตั้งแต่ช่วงปี 1998–2005 เพื่อติดตามดูแนวโน้มการใช้ยา

พบว่า “Calls related to teenaged victims of prescription ADHD medication abuse rose 76%, which is faster than calls for victims of substance abuse generally and teen substance abuse. The annual rate of total and teen exposures was unchanged. Over the 8 years, estimated prescriptions for teenagers and preteenagers increased 133% for amphetamine products, 52% for methylphenidate products, and 80% for both together. Reports of exposure to methylphenidate fell from 78% to 30%, whereas methylphenidate as a percentage of ADHD prescriptions decreased from 66% to 56%. Substance-related abuse calls per million adolescent prescriptions rose 140%.”

สำหรับรายละเอียดเรื่องกลุ่มอาการ ADHD (คลิ้กเพื่อดูรายละเอียดต่อได้) นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดจากการใช้ยาที่เป็นการใช้ยาทางการแพทย์ แต่ผลเสียเกิดขึ้นต่อเนื่องจนนำไปสู่การใช้เป็นยาเสพติดได้ เป็นตัวอย่างที่ไม่แตกต่างกันกับที่มนุษย์เราใช้ฝิ่นเพื่อการรักษาจนในที่สุดต้องกลายมาเป็นยาเสพติดที่ทำร้ายมนุษย์ในปัจจุบัน รวมถึงยาอื่น ๆ เช่น ยาบ้า เป็นต้นด้วย